Friskrivning och Immateriella rättigheter

© Gottlieb Hertzman AB 2020. Alla rättigheter förbehållna.

Friskrivning

Information som publiceras på Gottlieb Hertzman hemsida är endast avsett som allmän information. Informationen är inte uttömmande och utgör inte, och skall heller inte, användas som substitut för professionell performance rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna hemsida sker på användarens egen risk. Gottlieb Hertzman ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på vår hemsida. Vi har heller inget ansvar för information på andra hemsidor som refereras eller som nås genom Gottlieb Hertzman hemsida. Användande av andra hemsidor sker på egen risk.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Gottlieb Hertzman hemsida (www.gottliebhertzman.com/.se) är upphovsrättsligt- och varumärkesskyddat och tillhör Gottlieb Hertzman. All modifiering, kopiering, reproducering, publicering, uppladdning, framställning, spridning, överföring eller distribuering eller liknande av exemplar till allmänheten är förbjudet utan Gottlieb Hertzman medgivande.

Kontakta oss

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss i det fall du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar de uppgifter du tidigare angivit. Önskar du kontrollera uppgifterna vi har hjälper vi dig även gärna med det. Har du några andra frågor kring vår upphovsrätt, personuppgiftspolicy, cookies eller våra allmänna villkor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på [email protected]. Vi lovar att svara så snart vi kan!